Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2018

Luciamorgon och Luciasång. Den hörs i skolor, förskolor, på arbetsplatser och i TV. Ännu ingen snö men vi hoppas att den kommer. Det är trots allt roligare med en vit jul i stället för en grön. Julluncher, julklappar och alla andra julförberedelser ökar tempot och höjer stressnivån. Snart är dock tomten här och sen kan vi pusta ut. Få välbehövlig vila och återhämtning, innan det nya året ska planeras och dansas in! Vi hoppas att alla får en God Jul och ett Gott Nytt År med många fina upplevelser. Även vi i styrelsen slår av på takten och låter julfriden ta över men är det något som behöver åtgärdas så är vi nåbara. God Jul och Gott Nytt År!

Läs hela inlägget »

Årets sista Nyhetsbrev med de senaste vinternyheterna. Läs mer under fliken Kontakt/Nyhetsbrev

Läs hela inlägget »

Städning av garage och cykelrum äger rum tisdagen den 23 oktober mellan kl 08.00 - 16-00. Golvet ska sopas. Därför måste alla bilar, cyklar och annat flyttas för att underlätta städningen under utsatt tid.

Läs hela inlägget »

I likhet med i våras kommer vi att ha After Work på Norra Bryggan den första tisdagen i varje månad. Vi startar 18.00 och följande datum gäller; 2/10, 6/11 och 4/12. Lägg in datumen i din almanacka. Vi ses där.

Läs hela inlägget »

Den 5-åriga garantitiden för fastigheten utgick den 17 juli 2018, för fasaden är den förlängd till 15 juli 2020. Vi har gjort besiktningar beträffande VVS, El, Bygg och Mark men också enskilda lägenheter, som tidigare har anmält fel, har besiktigats och åtgärdats. En oberoende, teknisk konsultfirma har varit behjälplig för att utreda status på fastighetens fasader, tak, grund och påbörjade balkongrenoveringar på översta våningsplan. Slutliga besiktningsprotokoll är nu på gång och därefter sker möte och förhandling med MVB om åtgärder.

Läs hela inlägget »

Vid eventuell ombyggnad av lägenheten måste alltid styrelsen ge sitt godkännande. Ritning och teknisk information krävs som underlag. Om tillstånd ges måste arbetet göras av godkänd hantverkare. Dokumentation av arbetet ska lämnas till styrelsen.

Läs hela inlägget »

Glad sommar!

Vi önskar alla en Glad Sommar med sol, bad, vila, motion och många fina upplevelser. Under sommaren slår även vi i styrelsen av på takten men är det något som behöver åtgärdas så är vi nåbara. Läs om senaste nytt på Nyhetsbrev 1 2018 som finns under Kontakt/nyhetsbrev. Ha en skön sommar.

Läs hela inlägget »

Den 8 maj mellan 08.00 – 16.00 är det städning av garaget och cykelrummet. Flytta bilarna och cyklarna under den här tiden så att städningen ger ett bra resultat.

Läs hela inlägget »

En container sätts ut den 19 – 20 maj för att alla ska kunna rensa i förråd, slänga gamla saker och städa undan. Containern sätts på samma plats som förr om åren, på den del av Husarviksgatan som gränsar mot Husarviken.

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för verksamheten 2017 avhölls på Norra Bryggan den 25 april. Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Stefan Ulveland som ledamot och Fredrik Niveman som suppleant. I övrigt kvarstår Lars Gunnar Svensson, ordförande, Hans Norén, sekreterare, Christina Johannisson, kassör, Lars Widell, Marie Lönnquist och Wojtek Fangrat. I anslutning till mötet informerades om aktuella ämnen och den avgående styrelseledamoten Magnus Schüldt avtackades efter sina tre år i styrelsen.

Läs hela inlägget »

Årsmötet kommer att hållas på Norra Bryggan, inte, som vi tidigare meddelat, Stora Skuggan. Det äger rum den 25 april 2018 kl 18.30. Motioner till årsmötet ska vara inkomna till styrelsen senast den 25 mars. Mer information och handlingar kommer att skickas ut ca 14 dagar innan mötet. Välkomna!

Läs hela inlägget »

Föreningens årsmöte äger rum den 25 april 2018 kl 18.30 i värdshuset Stora Skuggan. Eventuella motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 25 mars 2018. Kallelse, årsredovisning och annat material kommer att skickas ut i anslutning till mötet. Välkomna!

Läs hela inlägget »

Styrelsen har beslutat att införa en begränsad tid för borrning i betongväggar. Borrning i betongvägg tillåts enligt det nya beslutet enligt följande;
Måndag - Fredag                  08.00 – 19.00
Lördag – Söndag                   10.00 – 18.00
 
Skälet till beslutet är att borrning upplevs som störande av våra medlemmar, det skapar s k stomljud och ljudet sprider sig i hela fastigheten. Vid mer omfattande renovering och ombyggnation, där borrning i betong sker under längre tid, ska information i förväg lämnas till styrelsen och till berörda grannar och lägenhetsinnehavare för att minska alla olägenheter.
 
För allas trivsel ska största möjliga hänsyn tas till grannar och medlemmar, särskilt när det gäller borrning, musik med hög volym, skällande hundar, larm i brandvarnare p g a utgångna batterier mm, då den typen av ljud lätt sprider sig i fastigheten.

Läs hela inlägget »

Samfälligheten Skuleskogen har tagit fram förslag till förbättringar av befintliga lås till lägenheterna. Anledningen är att det finns några problem med låsen som kan förbättras. Lidingö Lås & Larm, vår nyckelleverantör har tagit fram några alternativa förslag, se Förbättring av lås till lägenheter. Ett eventuellt utbyte av lås är ett beslut för varje lägenhetsinnehavare och inte någon fråga för Brf. Det finns ej heller något krav från försäkringsbolag att göra ett byte. Det handlar mera om att öka säkerheten för varje enskild lägenhet. Om du är intresserad anmäl till Lidingö Lås & Larm före 15 mars 2018, adressen hittar du på ovanstående länk.

Läs hela inlägget »

Boka in årsmötet för verksamheten 2017. Det kommer att äga rum den 25 april 2018 kl 18.30 på Stora Skuggans värdshus. Ytterligare information, kallelse och årsredovisning kommer längre fram men lägg in datumet i almanackan redan nu. Har du synpunkter på styrelsen eller intresse av att medverka i styrelsens arbete så kontakta valberedningen. Föreningen har en bred verksamhet och vi ser gärna att så många som möjligt av våra medlemmar engagerar sig och är delaktiga i vårt gemensamma arbete.

Läs hela inlägget »

Vi kommer att prova att ha en föreningskväll där medlemmar kan träffas efter jobbet. Den första tisdagen i varje månad klockan 18.00 ses vi på Norra Bryggan, äter en bit mat, tar ett glas vin/öl eller bara träffas. Ett sätt att lära känna varandra och kanske lösa en och annan fråga. De kvällar som är inplanerade 6/2, 6/3 och 3/4. Välkomna!

Läs hela inlägget »