Hem > Föreningen

Föreningen

Vår förening, Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga, har organisationsnummer 769622-7110. Den registrerades hos Bolagsverket den 11 februari 2011.
 
Föreningens registrerade officiella adress (faktureringsadress) är:
Brf Husarvikens Brygga
Ref nr 735
Första Långgatan 3
413 27 Göteborg

Det är samma adress som vår ekonomiska förvaltare har - Förvaltnings AB Brinkeberg - som sköter vår bokföring och medlemsregistrering. Våra övriga kontaktuppgifter till postadress, postfack, e-post och hemsida finns under fliken Kontakt.
 
Föreningens verksamhet omfattar 39 lägenheter med två till fem rum och kök samt 18 garageplatser i det gemensamma garaget. Dessutom ansvarar vi för en kommersiell lokal som utgörs av en restaurang, Norra Bryggan.
 
Vårt kvarter heter Skuleskogen, efter en nationalpark vid Höga kusten i Ångermanland. I kvarteret finns också två andra bostadsrättsföreningar – Husarvikens Strand och Husarvikens Park – samt Svenska Hus hyresfastighet. Gemensamma anläggningar – innergård, garage, sophantering, fjärrvärme – förvaltas av två samfällighetsföreningar. Vår förening har representanter i båda samfälligheters styrelser.
 
Föreningen leds av en styrelse som väljs vid ordinarie föreningsstämma varje år. Här väljs också valberedning och revisorer. Läs mer om detta under fliken Kontakt. Föreningens verksamhet baseras på en ursprunglig ekonomisk plan och föreningens stadgar. Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma där alla medlemmar har rätt och möjlighet att deltaga.
 
Föreningen är med i organisationen Bostadsrätterna (f d SBC) som ger råd och tips och som också ger ut en tidning, Din Bostadsrätt, som du får i ditt postfack. 
Husarviksgatan 10
Husarviksgatan 10
Husarviksgatan 8
Husarviksgatan 8
Husarviksgatan 6
Husarviksgatan 6