HEM > AVFALLSHANTERING

Avfallshantering

Dina sopor är en resurs. När du sorterar bidrar du till att farliga ämnen inte följer med soppåsen när den återvinns. Dina sopor kan användas till bra saker som materialåtervinning och energiutvinning.

Avfallshanteringen i vår fastighet sker i fyra nivåer:
1.    I köket – Köksavfallskvarn
Används till matavfall – läs mer i pdf-filen under Bruksanvisningar
 
2.    Vid huset – Sopsug
Sorteras i fraktioner och kastas i tre nedkast som har olika färger; grått för restavfall, blått för papper och gult för plastförpackningar. I nedkastet för plastförpackningar kan även hårdplast/frigolit slängas men det måste ”klippas sönder” i mindre bitar.
 
3.    I fastigheten – Källsorteringsrum
Avfallsslag som inte passar sopnedkasten lämnas i källsorteringsrummet.
  • Glas – två kärl för färgat glas och ett för ofärgat
  • Pappersförpackningar och kartong/wellpapp
  • Metallförpackningar
  • Mindre elartiklar
Större elartiklar och plast- och frigolitförpackningar kan ej slängas i källsorteringsrummet – se nedan under Miljöstation. Finns det inget kärl för just ditt avfall så kan du inte lämna det i vår källsortering. Är det fullt i kärlen – vänta tills de är tömda.
 
4.    I området – Miljöstation
På Bobergsgatan mot Ropsten vid hus 25 finns en vit Miljöstation. Här lämnas
  • El-artiklar
  • Större plast- och frigolitförpackningar
  • Färg-, lim- och lackrester
Grovsopor – lämnas på återvinningscentral, i första hand till Vanadisberget i Stockholm eller till Stockby på Lidingö.
 
Och så till sist – ordningen i källsorteringsrummet beror på oss själva!
Källa: wwwhusarvikensstrand.se
Källa: wwwhusarvikensstrand.se