HEM > SKULESKOGEN

Skuleskogen 4

Vår fastighet har beteckningen Stockholm Skuleskogen 4. Byggnation av fastigheten påbörjades 2011 och inflyttning skedde på försommaren 2013. Arkitekter var arkitektbyrån Brunnberg & Forshed. Fastigheten har byggts med totalentreprenad av MVB Öst på uppdrag av Svenska Hus.
 
Byggnadens totalyta är 3 398 kvadratmeter, varav 3 221 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 177 kvadratmeter utgör lokalyta. Den senare är uthyrd till restaurang Norra Bryggan. Solceller monterades på taket 2021.
 
Fastigheten är byggd med tomträtt och består av 1 flerbostadshus i 7 våningar och källare. I källaren finns garage, förråd, cykel- och rullstolsrum. Föreningen upplåter 39 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen är
 
2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
6 20 10 3
                                
Föreningen upplåter även 18 garageplatser (varav 10 laddplatser) och 1 MC-plats med hyresrätt.