HEM > STYRELSE

Styrelse

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen utses av föreningsstämman. Styrelseledamöterna ska väljas för att verka en viss tid, en mandatperiod. Denna löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår. Styrelsen beslutar om firmateckningen, kallar medlemmarna till föreningsstämman, företräder föreningen, ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen, ansvarar för att årsredovisningar upprättas, rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut, anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket. För att komma i kontakt med styrelsen använd info.husarvikensbrygga@gmail.com. Det går även bra att kontakta de individuella medlemmarna direkt på telefonnumrena nedan.
Lars Widell
Ordförande

Ordinarie ledamot
Husarviksgatan 10. 6 tr
0705-909107
Christina Johannisson
Kassör och garageplatser

Ordinarie ledamot
Husarviksgatan 10. 4 tr
0733-888194
Lars Gunnar Svensson
Sekreterare och information

Ordinarie ledamot
Husarviksgatan 8. 6 tr
0708-863450
Marie Lönnkvist
Felanmälan och teknik

Ordinarie ledamot
Husarviksgatan 6. 1 tr
0720-445603
Björn Johansson
Samfällighet och teknik

Ordinarie ledamot
Husarviksgatan 10
0704-131949
Per Holmberg
Samfällighet och IT
Ordinarie ledamot
Husarviksgatan 6
0703-613934

Kaela Borgman
Suppleant
Husarviksgatan 8
0702-397207
 

Virginia Arenius
Suppleant
Husarviksgatan 10
0709-291143