HEM > VALBEREDNING

Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hålls. Uppgiften är att förbereda representation i föreningens styrelse och föreslå ledamöter och suppleanter vid ordinarie föreningsstämma.
 
Nedanstående medlemmar ingår i föreningens valberedning:                                            

 
Erik Eriksson Husarviksgatan 6 0706-009807
Martina Mellin Husarviksgatan 10 070-9493815
Elisabeth Westlund Husarviksgatan 8 0707-530499