HEM > NYHETSBREV

nyhetsbrev

Föreningen informerar om verksamheten till medlemmarna via hemsidan, e-post och Nyhetsbrev. Nyhetsbreven beräknas komma en gång per kvartal. De går direkt ut till alla medlemmar i vårt medlemsregister via föreningens e-post. Har du som medlem/delägare ej registrerat dig så anmäl dig nedan. Här kan även andra intresserade (leverantörer, anhöriga mm) anmäla sig för att få vårt Nyhetsbrev. De tidigare Nyhetsbreven finner du under Information.