HEM > BRF HUSARVIKENS BRYGGA

Brf Husarvikens Brygga

Vår förening, Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga, har organisationsnummer 769622-7110. Den registrerades hos Bolagsverket den 11 februari 2011.
 
Föreningens registrerade officiella adress (faktureringsadress) är:
Brf Husarvikens Brygga
Ref 735
c/o Primär Fastighetsförvaltning AB
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg.

Det är samma adress som vår ekonomiska förvaltare har - Primär Fastighetsförvaltning AB- som sköter vår bokföring och medlemsregistrering. PDF fakturor till föreningen kan också skickas till inbox.lev.974068@arkivplats.se

Föreningens verksamhet omfattar 39 lägenheter med två till fem rum och kök samt 18 garageplatser + 1 MC-plats i det gemensamma garaget. Dessutom ansvarar vi för en kommersiell lokal som utgörs av en restaurang, Norra Bryggan.
 
Vårt kvarter heter Skuleskogen, efter en nationalpark vid Höga kusten i Ångermanland. I kvarteret finns också två andra bostadsrättsföreningar – Husarvikens Strand och Husarvikens Park – samt Svenska Hus hyresfastighet. Gemensamma anläggningar – innergård, garage, sophantering, fjärrvärme – förvaltas av två samfällighetsföreningar. Vår förening har representanter i båda samfälligheters styrelser.

Föreningen leds av en styrelse som väljs vid ordinarie föreningsstämma varje år. Här väljs också valberedning och revisorer. Läs mer om detta under fliken Kontakt. Föreningens verksamhet baseras på en ursprunglig ekonomisk plan och föreningens stadgar. Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma där alla medlemmar har rätt och möjlighet att deltaga.
 
Föreningen är med i organisationen Bostadsrätterna (f d SBC) som ger råd och tips och som också ger ut en tidning, Din Bostadsrätt, som du får i ditt postfack.