HEM > EKONOMI

Ekonomi

Vår ekonomiska verksamhet baserar sig på en ursprunglig ekonomisk plan från 2012. Det var på basis av denna som föreningens medlemmar köpte sina bostadsrättslägenheter och som också var en bilaga vid köpet av bostadsrättslägenheten. Planen går att ladda ner till höger under Information

Vår ekonomiska förvaltning och medlemsregistrering handhas av Primär Fastighetsförvaltning AB i Göteborg.

Primär Fastighetsförvaltning AB
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg.

Fastigheten i vår förening värderas till ca 200 Mkr. Resultatet är ca + 0,5 Mkr före avskrivningar. Vi har banklån på 12,2 Mkr och en god likviditet. Föreningens bank är
 
Handelsbanken
Gärdet
Stockholm
 
Föreningens verksamhet granskas av revisionsföretaget BoRevision AB. Vid föreningsstämman framläggs föreningens årsredovisning där den ekonomiska ställningen framgår. Årsredovisningen för 2021, 2022 och 2023 års verksamhet finns att ladda ner till höger under Information.

Föreningens styrelse fastställer varje år en budget för verksamheten.