HEM > MEDLEMMAR

Medlemmar

Föreningen har 39 lägenheter varav många ägs av mer än en person. Det sammanlagda antalet medlemmar uppgår till 71 personer. Det är medlemmarna som tillsammans bildar
Brf Husarvikens Brygga och som har ansvaret för föreningens verksamhet. Tillsammans äger vi som medlemmar en fastighet med ett värde på över 200 Mkr. Vi har ett gemensamt ansvar för att förvalta och utveckla såväl fastigheten som boendet och se till så att alla trivs. Medlemmarna beslutar vid den ordinarie föreningsstämman om verksamhet och ekonomi samt väljer styrelse för föreningen.

 Ändamålet med föreningens verksamhet enligt § 1 i våra stadgar är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlemskap i föreningen är viktigt vid både köp och försäljning. Vid köp av en lägenhet i vår förening behövs en medlemsansökan som styrelsen behandlar. Normalt ordnar den mäklare som du anlitar det här. Vår ekonomiska förvaltare granskar ansökan och styrelsen får den därefter för godkännande. Ett godkännande är således en förutsättning för köp av lägenheten. Vid försäljning av en lägenhet ska det också anmälas till styrelsen så att du beviljas utträde ur föreningen.