HEM > SAMFÄLLIGHETER

Samfälligheter

 I vårt kvarter finns också två andra bostadsrättsföreningar- Husarvikens Strand och Husarvikens Park - samt Svenska Hus hyresfastighet. Gemensamma anläggningar - innergård, garage, sophantering, fjärrvärme - förvaltas av två samfällighetsföreningar.

Vår förening är medlem i samfällighetsföreningen Skuleskogens Samfällighetsförening. Vår andel är 30%. Samfälligheten har hand om gården, sopsugen och garaget. 

Vi är också medlem i Husarvikens Samfällighetsförening. Vår andel är 37%. Denna samfällighet har hand om vattenanläggningen  - kall- och varmvatten och fjärrvärme.

 Två personer i vår styrelse sitter även i  dessa samfälligheters styrelser. Läs mer om detta under Kontakt och samfälligheter.
Källa: www.notar.se
Källa: www.notar.se