HEM > BRAND, SÄKERHET & NYCKLAR

Brand, Säkerhet & Nycklar

För att öka tryggheten kan det vara bra att lära känns sina grannar, berätta om du är bortrest och hur du kan nås. Det är ett bra sätt att skapa trivsel för alla. Tänk också alltid på säkerheten i och omkring fastigheten. Var särskild vaksam mot okända personer i fastigheten.

lägenheten

Lägenheterna är försedda med säkerhetsdörrar, barnsäkra fönster och utrustade med brandvarnare.

brandskydd

Brand- och utrymningssäkerheten regleras av brandskyddslagen. I enlighet med den vill vi påminna om att lösa föremål inte får förvaras i trapphusen. För att hålla utrymningsvägarna fria, är det förbjudet att placera barnvagnar, cyklar, mattor, skor, leksaker, blommor, sopor och andra föremål i trapphusen. Det ska ej heller stå några saker i gången utanför förråden i källaren. Brandinspektion genomförs med jämna mellanrum. Läs mer om brandskydd samt Husarvikens Bryggas brandbedömning under Information till höger.

hissar

Vi har larm och jouravtal med Kone. Fel på hissen ska anmälas till Kone på telefon 0771 50 00 00. Kones felanmälan är bemannad dygnet runt under årets alla dagar.
Om du fastnar i hissen så tryck på Nödtelefon. Du kommer då till Kones felanmälan som har öppet dygnet runt.

garage & portar

Se till att såväl garageport som entréport alltid går i lås och ställ aldrig upp någon dörr obevakad. Lämna ej heller ut portkoden i onödan. Om möjligt, glöm inte kontrollera att garageporten gått igen, innan du kör iväg. I garaget och källsorteringsrummet finns övervakningskameror för att öka säkerheten och förhindra stöld.

nycklar

Nycklarna till lägenheten kan inte kopieras men du kan beställa ytterligare nyckel om det behövs. Kontakta i så fall någon i styrelsen, i första hand Marie Lönnquist. Uppge det L-nummer som finns ingraverat på nyckeln (typ L99). Du får själv stå för kostnaden. Föreningen har avtal med en låsfirma som handhar nycklar till fastigheten.