HEM > DIN LÄGENHET

Din Lägenhet

Välkommen till en nybyggd, modern och bekväm lägenhet. Det är du som bostadsrättshavare som har ansvaret för din lägenhet och ska se till att den hålls i gott skick. I stadgarna under § 5 kan du läsa mer om vad som är ditt eller föreningens ansvar, läs mer om detta i pdf-filen under Information. Det finns fler paragrafer som berör din lägenhet men denna är kanske den viktigaste.
 
Får man riva en innervägg? Får man sätta upp en infravärmare på balkongen? Om detta och flera andra frågor kan läsa du om i våra stadgar eller i våra ordningsregler. Förändringar i lägenheten kräver i vissa fall tillstånd av styrelsen. Innan sådana förändringar görs ska ritning lämnas in och godkännas av styrelsen. Godkända hantverkare ska också användas.
 
Alla medlemmar måste ha en hemförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder dessutom ett  bostadsrättstillägg till de försäkringstagare som bor i bostadsrätt. Vår förening har en fastighetsförsäkring i Folksam där bostadsrättstillägget  för samtliga lägenheter ingår enligt villkorsbilaga under Information. Det betyder att du inte själv behöver ha ett bostadsrättstilläg till din hemförsäkring. Men det är ditt eget ansvar att avgöra om det skydd du får genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring är tillräckligt för dina behov. Kontakta styrelsen för instruktioner om du behöver göra en skadeanmälan.
 
Det är viktigt att hålla rent luftfilter i radiatorerna. Byt dem i intervall på 2 – 3 år och rengör dem en gång per kvartal. Läs mer i pdf-filen Drift-och allmänna råd - Byte av tilluftsfilter under Bruksanvisningar. 

Observera att det inte är tillåtet att montera en motordriven köksfläkt, eller på annat sätt förändra ventilationen i lägenheten.

Energideklaration för fastigheten är genomförd under våren 2016 och är giltig till
2026-06-13. Energideklaration för Husarviksgatan 6, 8, 10 och 12 (restaurangen) framgår av pdf-fil under Information.