HEM > FELANMÄLAN

Felanmälan

Det finns två kategorier av fel du kan anmäla med hjälp av denna rutin. Var noga med att du har anmält rätt sorts fel. Kontakta styrelsen på telefon eller mail om du är osäker vilken kategori ditt ärende sorterar under.

1. Ärenden som bekostas av föreningen

I dessa ärenden går anmälan till vår fastighetsskötare Anders Skoglund på A Skoglund Fastighetsservice AB samt till föreningen.  Observera att om någon anmäler något i kategori 1 som inte är föreningens ansvar blir den som har ansvaret, också ansvarig för kostnaderna. Det handlar då, med andra ord, sannolikt om ett kategori 2 ärende. Om du känner dig osäker på vad som faller under kategori 1, kontakta någon i styrelsen för besked.

Exempel på ärenden som är föreningens ansvar:
  • ändra namn på brevlåda och/eller port
  • fel på dörrar som inte öppnas och stängs
  • fel i gemensamma utrymmen
  • fel på sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt stadgarna (t.ex. radiatorer),
Om du i ärendet behöver kontakta Anders Skoglund direkt så når du honom på telefon 08-7460300, måndag – fredag kl. 08:00-16:00 samt på e-post: fastighetsservice@skoglund.se. Glöm inte att det även i dessa fall är nödvändigt att du gör en anmälan med hjälp av nedanstående rutin, föreningen måste få kännedom om ärenden som ska bekostas av föreningen.

Om du drabbas av ett akut problem som inte kan vänta, som t ex utströmmande vatten och Anders Skoglund inte är tillgänglig, kontakta Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB, tel.  08-186000. Mer information finns på deras hemsida under Länkar till höger. Observera även i detta fall att om ärendet inte omfattas av föreningens ansvar blir den som har ansvaret betalningsansvarig för kostnaderna.

Vid problem med kallt vatten i varmvattenkranar eller med kalla element vid kallare väder än + 5 C kontakta Marie Lönnquist 072 044 56 03 i styrelsen. De undersöker orsaken och tillkallar experthjälp om det behövs.
 

2. Ärenden som bekostas av den boende

Denna kategori berör ärenden som faller inom den boendes eget ansvar. I dessa ärenden står den boende själv för kostnaderna. Exempel på sådana ärenden kan vara:
  • rensa vask
  • byta glödlampa
  • ommålning eller tapetsering
Du kan välja att kontakta Anders Skoglund med hjälp av nedanstående rutin eller anlita någon annan på valfritt sätt. Föreningen behöver inte kontaktas.