Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2017 > 02

Boka in årsmötet för verksamheten 2016. Det kommer att äga rum den 20 april 2017 i restaurang Norra Bryggan. Ytterligare information, kallelse och årsredovisning kommer längre fram men lägg in datumet i almanackan redan nu. Har du synpunkter på styrelsen eller intresse av att medverka i styrelsens arbete så kontakta valberedningen. Föreningen har en bred verksamhet och vi ser gärna att så många som möjligt av våra medlemmar engagerar sig och är delaktiga i vårt gemensamma arbete

Läs hela inlägget »

Vi har genomfört en besiktning av vårt brandskydd i fastigheten. Den har genomförts av Brandsäkra Norden AB, Danderyd och föreningen har därmed påbörjat sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Föreningen kommer att åtgärda de allmänna åtgärder som föreslagits men varje lägenhetsinnehavare måste härutöver ta hänsyn/göra egna åtgärder enligt nedan.

Förvaring av brännbart material i trapphusen, källare och vind är ej tillåtet. Det gäller cyklar, trä eller kartong som inte får förvaras här. Håll ordning i allmänna utrymmen och gör fritt i uppgångar. El får inte täckas p g a brandrisk och källardörrar får ej blockeras. Förvaring av brandfarliga varor i lägenhet, källare och vindsförråd är ej tillåtet. Det gäller gasol, bensin- och dieseldunkar, båtmotorer, tändvätska mm. Brandvarnare och brandfilt bör finnas i alla lägenheter.

Läs hela rapporten om brandskyddsbesiktningen på vår hemsida under Fastigheten flik Brand, säkerhet & nycklar. Läs också om brandskyddet som berör dig och din familj genom att trycka på länken om Information om brandskydd för boende. Det är viktigt att du tar del av denna information. Här finns råd och anvisningar på hur du förebygger och ska agera vid brand.

Läs hela inlägget »