Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2017 > 05

Den 13-14 maj kommer det att finnas en container tillgänglig vid vår fastighet. Där går det bra att slänga grovsopor och brännbart, dock inte kemikalier, bildäck eller el-skrot. Containern kommer att vara öppen på lördagen mellan 10-15 och söndag 11-16. Passa på att vårstäda och tömma förråden. Se gärna till att rensa upp i källargångarna, annars kommer styrelsen att se till att det som står i gångarna slängs.
 
För att containern ska få plats skulle vi därför vilja be er som har en cykel stående nedanför trappan mot husarviken att flytta på den innan den 11 maj.
 
Har ni några funderingar kring ovanstående går det bra att kontakta Marie Lönnquist på: 072-044 56 03

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls den 20 april 2017. Vid stämman deltog 25 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2016, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den gamla styrelsen omvaldes med ändring att Wojtek Fangrat valdes in som ordinarie ledamot och Christina Tillberg som suppleant. Valberedningens ledamöter omvaldes. Konstaterades att det finns intresse bland medlemmarna att deltaga i föreningens verksamhet och som ett led i att fånga upp det bildades en intressegrupp som kan vara behjälpliga i styrelsens arbete. Stämman avslutades med pizza och mingel i Norra Bryggan. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på hemsidan.

Läs hela inlägget »