Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2017 > 09

Skuleskogens Samfällighetsförening meddelar att städning av garage och cykelrum äger rum den 20 oktober mellan 08.00 – 15.00. Alla bilar och cyklar måste därför flyttas för att underlätta städningen under utsatt tid. Vi är tacksamma för allas medverkan.

Läs hela inlägget »

Vi har överfullt med cyklar i vårt cykelrum, i cykelställen på gården och längs väggarna i bilgaraget. Då flera av dem inte verkar användas kommer vi att göra en rensning. Alla cyklar kommer att märkas med en gul remsa/tejpbit den 9 oktober. Du som äger cykeln har sedan fram till den 1 november på dig att plocka bort den gula remsan/tejpbiten.

De cyklar där den gula remsan/tejpbiten ej plockats bort den 1 november, kommer att tas bort.

Skuleskogens Samfällighetsförening

Läs hela inlägget »

Den extra föreningsstämman om slutlig fastställande av nya stadgar avhölls den 20 september 2017. Samtliga närvarande medlemmar röstade ja till att slutligt fastställa de nya stadgarna. Anledningen till att stadgarna behöver ändras är att lagändring skett vad gäller ekonomiska föreningar. Beslut om stadgeändring har nu tagits vid två på varandra följande föreningsstämmor varför de nu inlämnas till Bolagsverket för officiellt fastställande. De nya stadgarna kommer att läggas ut på hemsidan när Bolagsverket godkänt stadgeändringen.

Läs hela inlägget »

Vi har uppdaterat våra Ordnings- och trivselregler, läs mer om det under Föreningen på vår hemsida. I anslutning till det, och mot bakgrund av Brandmyndigheternas krav, har vi också beslutat att inga lösa föremål ska finnas i trappuppgångar eller allmänna utrymmen. Vi uppmanar således alla medlemmar att ta bort alla lösa föremål (skor, mattor, leksaker, barnvagnar mm) framför egen dörringång och eventuella saker som finns på annan plats. Ta bort föremålen före den 10 oktober 2017! De föremål som eventuellt är kvar efter det datumet kommer vi att ta bort och placera i vårt förrådsutrymme på Husarviksgatan 8. Vi gör det här för allas trivsel och av brandsäkerhetsskäl. Vi ser fram mot din medverkan.

Läs hela inlägget »

Vid den ordinarie föreningsstämman i april i år beslutade stämman enhälligt att antaga en ny stadga p g a av den lagändring som skett vad gäller ekonomiska föreningar. Då en stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor kallar härmed styrelsen till en extra föreningsstämma för att slutligt fastställa den nya stadgan. Det är endast denna fråga som är på dagordningen vid denna extra stämma.

Den extra föreningsstämman äger rum den 20 september 2017 kl 18.00 i restaurang Norra Bryggan.

Välkommen!

Läs hela inlägget »