Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2017 > 11

Från och med september har en nyhet införts när det gäller sorteringen av plastförpackningar. När du slänger plastförpackningar i sopsugen ska de kastas en och en. Därefter slänger du plastpåsen löst i behållaren.

Förpackningarna ska eftersorteras ännu en gång innan de återvinns, därför behöver de ligga var för sig. Det är ett krav från återvinningsindustrin för effektivare sortering som ska ge en mer kvalitativ återvinning. 

För mer information: Sortering av plastförpackningar från Förpacknings- & tidningsinsamlingen

Läs hela inlägget »