Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2018 > 02

Föreningens årsmöte äger rum den 25 april 2018 kl 18.30 i värdshuset Stora Skuggan. Eventuella motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 25 mars 2018. Kallelse, årsredovisning och annat material kommer att skickas ut i anslutning till mötet. Välkomna!

Läs hela inlägget »

Styrelsen har beslutat att införa en begränsad tid för borrning i betongväggar. Borrning i betongvägg tillåts enligt det nya beslutet enligt följande;
Måndag - Fredag                  08.00 – 19.00
Lördag – Söndag                   10.00 – 18.00
 
Skälet till beslutet är att borrning upplevs som störande av våra medlemmar, det skapar s k stomljud och ljudet sprider sig i hela fastigheten. Vid mer omfattande renovering och ombyggnation, där borrning i betong sker under längre tid, ska information i förväg lämnas till styrelsen och till berörda grannar och lägenhetsinnehavare för att minska alla olägenheter.
 
För allas trivsel ska största möjliga hänsyn tas till grannar och medlemmar, särskilt när det gäller borrning, musik med hög volym, skällande hundar, larm i brandvarnare p g a utgångna batterier mm, då den typen av ljud lätt sprider sig i fastigheten.

Läs hela inlägget »

Samfälligheten Skuleskogen har tagit fram förslag till förbättringar av befintliga lås till lägenheterna. Anledningen är att det finns några problem med låsen som kan förbättras. Lidingö Lås & Larm, vår nyckelleverantör har tagit fram några alternativa förslag, se Förbättring av lås till lägenheter. Ett eventuellt utbyte av lås är ett beslut för varje lägenhetsinnehavare och inte någon fråga för Brf. Det finns ej heller något krav från försäkringsbolag att göra ett byte. Det handlar mera om att öka säkerheten för varje enskild lägenhet. Om du är intresserad anmäl till Lidingö Lås & Larm före 15 mars 2018, adressen hittar du på ovanstående länk.

Läs hela inlägget »