Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2018 > 04

Den 8 maj mellan 08.00 – 16.00 är det städning av garaget och cykelrummet. Flytta bilarna och cyklarna under den här tiden så att städningen ger ett bra resultat.

Läs hela inlägget »

En container sätts ut den 19 – 20 maj för att alla ska kunna rensa i förråd, slänga gamla saker och städa undan. Containern sätts på samma plats som förr om åren, på den del av Husarviksgatan som gränsar mot Husarviken.

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för verksamheten 2017 avhölls på Norra Bryggan den 25 april. Stämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Stefan Ulveland som ledamot och Fredrik Niveman som suppleant. I övrigt kvarstår Lars Gunnar Svensson, ordförande, Hans Norén, sekreterare, Christina Johannisson, kassör, Lars Widell, Marie Lönnquist och Wojtek Fangrat. I anslutning till mötet informerades om aktuella ämnen och den avgående styrelseledamoten Magnus Schüldt avtackades efter sina tre år i styrelsen.

Läs hela inlägget »