Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2018 > 09

I likhet med i våras kommer vi att ha After Work på Norra Bryggan den första tisdagen i varje månad. Vi startar 18.00 och följande datum gäller; 2/10, 6/11 och 4/12. Lägg in datumen i din almanacka. Vi ses där.

Läs hela inlägget »

Den 5-åriga garantitiden för fastigheten utgick den 17 juli 2018, för fasaden är den förlängd till 15 juli 2020. Vi har gjort besiktningar beträffande VVS, El, Bygg och Mark men också enskilda lägenheter, som tidigare har anmält fel, har besiktigats och åtgärdats. En oberoende, teknisk konsultfirma har varit behjälplig för att utreda status på fastighetens fasader, tak, grund och påbörjade balkongrenoveringar på översta våningsplan. Slutliga besiktningsprotokoll är nu på gång och därefter sker möte och förhandling med MVB om åtgärder.

Läs hela inlägget »

Vid eventuell ombyggnad av lägenheten måste alltid styrelsen ge sitt godkännande. Ritning och teknisk information krävs som underlag. Om tillstånd ges måste arbetet göras av godkänd hantverkare. Dokumentation av arbetet ska lämnas till styrelsen.

Läs hela inlägget »