Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2019

Söndagen den 15 december 2019 har vi Jul- och medlemsmingel i Norra Bryggan för både vuxna och barn. Vi bjuder på glögg, pepparkakor, ost, charkuterier, bröd och glass till alla barn. Välkommen för att träffa styrelsen, grannar och vänner. 

Läs hela inlägget »

Vid problem med kallt vatten i varmvattenkranar eller med kalla element vid kallare väder än + 5 C kontakta Stefan Ulveland 070 560 07 98 eller Marie Lönnquist 072 044 56 03 i styrelsen. De undersöker orsaken och tillkallar experthjälp om det behövs.

Läs hela inlägget »

Regntunga skyar är en gammal schlager som först sjöngs in av Alice Babs i den klassiska filmen Swing it, magistern, men också har sjungits in i en modernare version av Robyn. Det speglar väl hur det är just nu i novemberrusket med regn och gråa moln. Snart verkar det dessutom som om snön är på väg med allt vad det innebär av skottning men också av barns förtjusning i pulkabacken.

Läs mer under flik Kontakt/Nyhetsbrev

Läs hela inlägget »

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) sker tisdagen den 12 november mellan kl 09.00 – 15.00. Det gäller alla lägenheter varför det är viktigt att alla lägenheter är tillgängliga för besiktning. Det är kök och badrum som ska besiktigas. De som inte är hemma kan lämna nyckel i Marie Lönnqvist postfack, Husarviksgatan 6 senast kvällen innan. Märk nyckeln med namn och lägenhetsnummer. 

Läs hela inlägget »

Vi har överfullt med cyklar i vårt cykelrum, längs väggarna i bilgaraget, i cykelställen på gården och cykelstället mot Husarviken. Många av dem används aldrig och vi kommer nu att göra en rensning. Alla cyklar kommer att märkas med en gul remsa/tejpbit den 11 maj. Du som äger cykeln har sedan till den 17 juni på dig att plocka bort den gula remsan/tejpbiten.

De cyklar, där den gula remsan/tejpbiten ej plockats bort den 17 juni, kommer att rensas ut.

Läs hela inlägget »

Vi har haft problem med att vatten samlats på vissa ställen i garaget. Särskilt gäller detta vid rännan till in- och utfartsrampen samt på vissa andra ytor. Arbete för att förbättra vattenansamling vid rännan och närliggande golvyta kommer att ske den 8 – 9 maj mellan kl 07.00 – 16.00. Under denna tid kommer inte bilar att kunna passera. Bilar kommer dock att kunna passera före kl 07.00 och efter 16.00 båda dagarna. Cyklar kommer att kunna passera under hela dagen.

Läs hela inlägget »

Följande datum gäller för städning och rensning inom föreningens område. Vi uppmanar alla att hjälpa till så att vår förening hålls i det skick som vi alla vill.

Allmän städdag lördagen den 11/5 kl 10- 13.
Kom och hjälp till att hålla ordning på innergården, källsorteringsrummet, garaget och källargångar. För mer information kontakta Lars Widell eller Marie Lönnquist i Skuleskogens samfällighetsförening.

Container vid Husarviken lördagen den 11/5 kl 10 – 14 och söndagen den 12/5 kl 11 – 15.
Allt får slängas utom däck, elektronik och miljöfarliga saker.

Städning av garage och cykelrum onsdagen den 15/5 kl 8 – 16.
Golvet ska sopas, därför måste alla bilar, cyklar och annat flyttas för att underlätta städningen.

Anslag om tider kommer att sättas upp i entréplan och källare.

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 28 april 2019. Vid stämman deltog 21 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2018, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den gamla styrelsen omvaldes, vilket innebär att 
Lars Gunnar Svensson, Christina Johannisson, Hans Norén, Lars Widell, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat och Stefan Ulveland fortsätter som ordinarie ledamöter. Björn Johansson valdes in i styrelsen som suppleant. Till valberedning valdes Per Holmberg, Eva-Lotta Westring och Charlotte Lundin. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på hemsidan så snart protokollet har justerats. Den fastställda årsredovisningen för 2018 finns att läsa under Ekonomi.

Läs hela inlägget »

Här kommer årets första Nyhetsbrev. Vi önskar alla en skön vår. Läs mer under fliken Kontakt/Nyhetsbrev

Läs hela inlägget »

Föreningens årsmöte äger rum söndagen den 28 april 2019 kl 10.00 i restaurang Norra Bryggan. Eventuella motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 28 mars. Motioner kan skickas via mejl till styrelsen eller lämnas i föreningens brevlåda på Husarviksgatan 8. Kallelse, årsredovisning och annat material kommer att skickas ut i anslutning till mötet. Välkomna till årsmötet framöver.

Läs hela inlägget »

Nu kör vi igång våra mingelkvällar igen. Den första äger rum nu på måndag den 4/2 med början kl 18.00. Passa på att möta styrelsen, nya medlemmar och dina grannar. Ät en bit mat, ta en öl eller drick ett glas vin. Kommande mingelkvällar är den 4/3, 1/4 och 6/5. Lägg in dem i din almanacka. Vi ses på Norra Bryggan på måndag. Välkommen!

Läs hela inlägget »

Boka in årsmötet för verksamheten 2018. Det kommer att äga rum söndagen den 28 april 2019 kl 10.00 på Norra Bryggan. Ytterligare information, kallelse och årsredovisning kommer längre fram men lägg in datumet i almanackan redan nu. Har du synpunkter på styrelsen eller intresse av att medverka i styrelsens arbete så kontakta valberedningen. Föreningen har en bred verksamhet och vi ser gärna att så många som möjligt av våra medlemmar engagerar sig och är delaktiga i vårt gemensamma arbete.

Läs hela inlägget »