Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2019 > 05

Vi har överfullt med cyklar i vårt cykelrum, längs väggarna i bilgaraget, i cykelställen på gården och cykelstället mot Husarviken. Många av dem används aldrig och vi kommer nu att göra en rensning. Alla cyklar kommer att märkas med en gul remsa/tejpbit den 11 maj. Du som äger cykeln har sedan till den 17 juni på dig att plocka bort den gula remsan/tejpbiten.

De cyklar, där den gula remsan/tejpbiten ej plockats bort den 17 juni, kommer att rensas ut.

Läs hela inlägget »

Vi har haft problem med att vatten samlats på vissa ställen i garaget. Särskilt gäller detta vid rännan till in- och utfartsrampen samt på vissa andra ytor. Arbete för att förbättra vattenansamling vid rännan och närliggande golvyta kommer att ske den 8 – 9 maj mellan kl 07.00 – 16.00. Under denna tid kommer inte bilar att kunna passera. Bilar kommer dock att kunna passera före kl 07.00 och efter 16.00 båda dagarna. Cyklar kommer att kunna passera under hela dagen.

Läs hela inlägget »

Följande datum gäller för städning och rensning inom föreningens område. Vi uppmanar alla att hjälpa till så att vår förening hålls i det skick som vi alla vill.

Allmän städdag lördagen den 11/5 kl 10- 13.
Kom och hjälp till att hålla ordning på innergården, källsorteringsrummet, garaget och källargångar. För mer information kontakta Lars Widell eller Marie Lönnquist i Skuleskogens samfällighetsförening.

Container vid Husarviken lördagen den 11/5 kl 10 – 14 och söndagen den 12/5 kl 11 – 15.
Allt får slängas utom däck, elektronik och miljöfarliga saker.

Städning av garage och cykelrum onsdagen den 15/5 kl 8 – 16.
Golvet ska sopas, därför måste alla bilar, cyklar och annat flyttas för att underlätta städningen.

Anslag om tider kommer att sättas upp i entréplan och källare.

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 28 april 2019. Vid stämman deltog 21 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2018, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den gamla styrelsen omvaldes, vilket innebär att 
Lars Gunnar Svensson, Christina Johannisson, Hans Norén, Lars Widell, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat och Stefan Ulveland fortsätter som ordinarie ledamöter. Björn Johansson valdes in i styrelsen som suppleant. Till valberedning valdes Per Holmberg, Eva-Lotta Westring och Charlotte Lundin. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på hemsidan så snart protokollet har justerats. Den fastställda årsredovisningen för 2018 finns att läsa under Ekonomi.

Läs hela inlägget »