Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2019 > 11

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) sker tisdagen den 12 november mellan kl 09.00 – 15.00. Det gäller alla lägenheter varför det är viktigt att alla lägenheter är tillgängliga för besiktning. Det är kök och badrum som ska besiktigas. De som inte är hemma kan lämna nyckel i Marie Lönnqvist postfack, Husarviksgatan 6 senast kvällen innan. Märk nyckeln med namn och lägenhetsnummer. 

Läs hela inlägget »