Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2020

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Läs hela inlägget »

Årets sista Nyhetsbrev har skickats ut med senaste nytt. Du hittar det under Kontakt/Nyhetsbrev.

Läs hela inlägget »

Tagg behövs till sopsugen för Plast och Tidningar. Inkastet för Restavfall fungerar utan tagg. Om du inte har någon tagg till inkasten kan du registrera dig enligt följande:

  1. Använd den tagg som vi har till entréporten
  2. Lägg den taggen 3 ggr på valt inkast, ange inkastnummer, klockslag och datum
  3. För att kunna registrera taggen behöver Envac följande; boendes fullständiga namn och lägenhetsnummer, adress och inkastnummer som taggen ska kopplas till, Brfs namn (Brf Husarvikens Brygga)
  4. Mejla information till service@envac.se + blippa taggen samma dag ni skickar information
  5. Envac registrerar taggen och skickar bekräftelse när taggen aktiverats
  6. Kostnaden 250 kr debiteras av Envac

För närmare information kontakta Marie Lönnquist, Husarviksgatan 6, telefon 0720445603

Läs hela inlägget »

Alla medlemmar i föreningen får 15 % rabatt på matmenyn på Norra Bryggan under perioden 
1/12 2020 – 1/12 2021. Ta med ditt medlemsrabattkort och visa upp det när du beställer eller avhämtar mat. Kortet gäller för medlemmar och för personer i samma hushåll. Gäster betalar ordinarie pris. Välkommen till Norra Bryggan!

Läs hela inlägget »

Den 14 oktober blir det städning i garaget och ommålning av linjerna i golvet. Se till att garaget är fritt för arbetet under dagen. Närmare information kommer att sättas upp på anslagstavlan.

Läs hela inlägget »

Glad sommar!

Vi önskar alla en Glad Sommar med sol, bad och många fina upplevelser trots de besvärliga tider vi lever i. Under sommaren slår även vi i styrelsen av på takten men är det något som behöver åtgärdas så är vi nåbara. Ha en skön sommar.

Läs hela inlägget »

Lars Gunnar Svensson avgick som ordförande efter fem års ordförandeskap. Vid det konstituerande styrelsemötet efter föreningsstämman valdes Lars Widell som ny ordförande i föreningen. Lars har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades och har fram tills nu varit ordförande i Skuleskogens samfällighet. 

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 31 maj 2020. Vid stämman deltog 17 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Ett mindre antal jämfört med tidigare år men så är det också coronatider. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2019, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes i stora delar, vilket innebär att Lars Widell, Christina Johannisson, Hans Norén, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat och Stefan Ulveland fortsätter som ordinarie ledamöter. Björn Johansson, som tidigare varit suppleant, valdes in som ordinarie ledamot. Lars Gunnar Svensson, som varit ordförande i fem år, hade tidigare meddelat sin avgång som ordförande och valdes in som suppleant. Han avtackades med blommor och present för ett mycket engagerat och uppskattat ledarskap. Till valberedning valdes Per Holmberg och Charlotte Lundin. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan. Den fastställda årsredovisningen för 2019 finns att läsa under Ekonomi.

Läs hela inlägget »

Brf Husarvikens Bryggas föreningsstämma äger rum söndagen den 31 maj 2020 kl 10.00 i Norra Bryggan. Kallelse, fullmakt och årsredovisning 2019 har skickats ut till alla medlemmar via mejl. 

I de coronatider som nu råder vill vi uppmana till att begränsa deltagandet till en person per lägenhet och ber om att avstå från deltagande om man har minsta sjukdomsantydan. Fullmakt kan användas för att ge någon fullmakt att föra sin talan. Läs också igenom ÅR 2019 och kom gärna med eventuella frågor i förväg så att vi så snabbt och effektivt som möjligt kan genomföra stämman. Mejla gärna sådana frågor till föreningens mejladress info@husarvikensbrygga.se. Välkommen till stämman!

Läs hela inlägget »

Som vi meddelat tidigare är årsmötet uppskjutet. Det skulle ha hållits den 26 april men är nu preliminärt framflyttat till söndagen den 31 maj på grund av coronaviruset och folkhälsomyndighetens beslut. Vi återkommer med besked längre fram och kommer att skicka ut kallelse och övriga handlingar i sedvanlig ordning.

Läs hela inlägget »

Som vi meddelat vid olika tillfällen så kommer fasaden i hela kvarteret att renoveras. För vår förening, Brf Husarvikens Brygga, innebär det att arbetet påbörjas den 16/3 – 20/5 2020 med fasaderna mot innergården för att sen fortsätta på Husarviksgatan 6 – 8 under perioden 26/5 – 27/7. Fasaden vid Husarviksgatan 10 renoveras i sept – okt 2020. 

Läs hela inlägget »

Boka in årsmötet för verksamheten 2019. Det kommer att äga rum söndagen den 26 april 2020 kl 10.00 på Norra Bryggan. Ytterligare information, kallelse och årsredovisning kommer längre fram men lägg in datumet i almanackan redan nu. Har du synpunkter på styrelsen eller intresse av att medverka i styrelsens arbete så kontakta valberedningen. Föreningen har en bred verksamhet och vi ser gärna att så många som möjligt av våra medlemmar engagerar sig och är delaktiga i vårt gemensamma arbete. 

Läs hela inlägget »

Föreningens årsmöte äger rum söndagen den 26 april 2020 kl 10.00 i restaurang Norra Bryggan. Eventuella motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 31 mars. Motioner kan skickas via mejl till styrelsen eller lämnas i föreningens brevlåda på Husarviksgatan 8. Välkomna till årsmötet framöver.

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter med vårt medlemsmingel på Norra Bryggan. Det första äger rum den 6/2 och sen fortsätter vi med mingelkvällar den 5/3, 1/4 och 7/5. Kom ner till restaurangen, ät en bit mat, ta ett glas öl eller vin och möt styrelse, grannar och vänner i området. Väl mött!

Läs hela inlägget »