Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2020 > 03

Som vi meddelat vid olika tillfällen så kommer fasaden i hela kvarteret att renoveras. För vår förening, Brf Husarvikens Brygga, innebär det att arbetet påbörjas den 16/3 – 20/5 2020 med fasaderna mot innergården för att sen fortsätta på Husarviksgatan 6 – 8 under perioden 26/5 – 27/7. Fasaden vid Husarviksgatan 10 renoveras i sept – okt 2020. 

Läs hela inlägget »

Boka in årsmötet för verksamheten 2019. Det kommer att äga rum söndagen den 26 april 2020 kl 10.00 på Norra Bryggan. Ytterligare information, kallelse och årsredovisning kommer längre fram men lägg in datumet i almanackan redan nu. Har du synpunkter på styrelsen eller intresse av att medverka i styrelsens arbete så kontakta valberedningen. Föreningen har en bred verksamhet och vi ser gärna att så många som möjligt av våra medlemmar engagerar sig och är delaktiga i vårt gemensamma arbete. 

Läs hela inlägget »

Föreningens årsmöte äger rum söndagen den 26 april 2020 kl 10.00 i restaurang Norra Bryggan. Eventuella motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 31 mars. Motioner kan skickas via mejl till styrelsen eller lämnas i föreningens brevlåda på Husarviksgatan 8. Välkomna till årsmötet framöver.

Läs hela inlägget »