Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2020 > 05

Brf Husarvikens Bryggas föreningsstämma äger rum söndagen den 31 maj 2020 kl 10.00 i Norra Bryggan. Kallelse, fullmakt och årsredovisning 2019 har skickats ut till alla medlemmar via mejl. 

I de coronatider som nu råder vill vi uppmana till att begränsa deltagandet till en person per lägenhet och ber om att avstå från deltagande om man har minsta sjukdomsantydan. Fullmakt kan användas för att ge någon fullmakt att föra sin talan. Läs också igenom ÅR 2019 och kom gärna med eventuella frågor i förväg så att vi så snabbt och effektivt som möjligt kan genomföra stämman. Mejla gärna sådana frågor till föreningens mejladress info@husarvikensbrygga.se. Välkommen till stämman!

Läs hela inlägget »