Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2020 > 06

Glad sommar!

Vi önskar alla en Glad Sommar med sol, bad och många fina upplevelser trots de besvärliga tider vi lever i. Under sommaren slår även vi i styrelsen av på takten men är det något som behöver åtgärdas så är vi nåbara. Ha en skön sommar.

Läs hela inlägget »

Lars Gunnar Svensson avgick som ordförande efter fem års ordförandeskap. Vid det konstituerande styrelsemötet efter föreningsstämman valdes Lars Widell som ny ordförande i föreningen. Lars har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades och har fram tills nu varit ordförande i Skuleskogens samfällighet. 

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 31 maj 2020. Vid stämman deltog 17 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Ett mindre antal jämfört med tidigare år men så är det också coronatider. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2019, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes i stora delar, vilket innebär att Lars Widell, Christina Johannisson, Hans Norén, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat och Stefan Ulveland fortsätter som ordinarie ledamöter. Björn Johansson, som tidigare varit suppleant, valdes in som ordinarie ledamot. Lars Gunnar Svensson, som varit ordförande i fem år, hade tidigare meddelat sin avgång som ordförande och valdes in som suppleant. Han avtackades med blommor och present för ett mycket engagerat och uppskattat ledarskap. Till valberedning valdes Per Holmberg och Charlotte Lundin. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan. Den fastställda årsredovisningen för 2019 finns att läsa under Ekonomi.

Läs hela inlägget »