Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2020 > 12

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Läs hela inlägget »

Årets sista Nyhetsbrev har skickats ut med senaste nytt. Du hittar det under Kontakt/Nyhetsbrev.

Läs hela inlägget »

Tagg behövs till sopsugen för Plast och Tidningar. Inkastet för Restavfall fungerar utan tagg. Om du inte har någon tagg till inkasten kan du registrera dig enligt följande:

  1. Använd den tagg som vi har till entréporten
  2. Lägg den taggen 3 ggr på valt inkast, ange inkastnummer, klockslag och datum
  3. För att kunna registrera taggen behöver Envac följande; boendes fullständiga namn och lägenhetsnummer, adress och inkastnummer som taggen ska kopplas till, Brfs namn (Brf Husarvikens Brygga)
  4. Mejla information till service@envac.se + blippa taggen samma dag ni skickar information
  5. Envac registrerar taggen och skickar bekräftelse när taggen aktiverats
  6. Kostnaden 250 kr debiteras av Envac

För närmare information kontakta Marie Lönnquist, Husarviksgatan 6, telefon 0720445603

Läs hela inlägget »