Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2021

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Läs hela inlägget »

Norra Bryggan är en viktig del i föreningens verksamhet. Den är vår kvarterskrog och uppskattas av alla i området. Praktiskt för oss som bor runt om och en trevlig lokal att umgås i. Efter sommarsäsongen anpassar nu Norra Bryggan sina öppettider. På måndag-tisdag är det öppet 16-21, på onsdag-fredag 16-22, på lördagar 12-22 och på söndagar 12-21. Tänk på att du har medlemsrabatt mot uppvisande av det gula medlemskortet.

Läs hela inlägget »

Solcellerna på taket är nu installerade och i full gång. Resultatet är mycket bra och prognosen tyder på att vi kommer att producera ca 15000 kWh per år. Efter bidrag från staten kommer investeringen att bli drygt 200 tkr och vara en investering som är lönsam i många år framöver.

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 23 maj 2021. Vid stämman deltog 17 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Ett mindre antal jämfört med tidigare år. Till nästa år hoppas vi att pandemin släppt sitt grepp och fler har möjlighet att komma. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2020, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Hans Norén, sekreterare, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat, Björn Johansson, Lars Gunnar Svensson, ordinarie ledamöter samt Per Holmberg och Kaela Loffler som nya suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Charlotte Lundin och Elisabeth Westlund. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan liksom den fastställda årsredovisningen för 2020. 

Läs hela inlägget »

Föreningen kommer att installera solceller på fastighetens tak. Arbetet initierades 2019 då styrelsen diskuterade olika projekt som skulle kunna gagna fastigheten och föreningen ekonomiskt, men också på ett bra sätt förbättra vårt klimatavtryck och följa Norra Djurgårdsstadens vision om hållbarhet och klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel. 
På basis av en noggrann utredning och ett positivt gensvar från medlemmar fattade styrelsen beslut om installation i början av 2021. Solcellsanläggningen kommer att kopplas in i juni 2021 och bidra till lägre energikostnader och en hållbar miljö. 
Totalentreprenör är Svea Solar som gör hela installationen. Vid anslutningen blir vi en del av solcells-Sverige som vid årsskiftet 2019/2020 hade cirka 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar. Anläggningen kommer att anslutas till internet så att alla som vill kan följa produktionen med en app i telefonen. 
Vi ser fram mot en i det närmaste underhållsfri anläggning som ger föreningen en bättre ekonomi och en grönare profil. Installation av solceller bidrar också till en positiv effekt på fastighetens värde och är till gagn för enskilda medlemmar i samband med köp eller försäljning av bostadsrättslägenheten. 

Läs hela inlägget »

Brf Husarvikens Bryggas föreningsstämma äger rum söndagen den 23 maj 2021 kl 10.00 utomhus i anslutning till Norra Bryggan. Kallelse, fullmakt och årsredovisning 2020 kommer att skickas ut senare.
 
I den pandemi som fortfarande råder vill vi uppmana till att begränsa deltagandet till en person per lägenhet och ber om att avstå från deltagande om man har minsta sjukdomsantydan. Fullmakt kan användas för att ge någon fullmakt att föra sin talan. 

Motioner till föreningsstämman ska inkomma till styrelsen senast den 5 maj. De kan skickas till föreningens mejladress info@husarvikensbrygga.se eller lämnas i föreningens postfack på Husarviksgatan 8. 

Kontakta valberedningens ordförande Per Holmberg, tel 070 3613934, om du har intresse av att medverka i föreningens verksamhet eller vill framföra eventuella synpunkter. 

Boka in datumet och välkommen till stämman!

Läs hela inlägget »

Städning av garage och cykelrum äger rum den 28 april mellan 8 – 16. Se till att bilar, cyklar och andra föremål är borttagna så att städningen kan genomföras på ett bra sätt.

Allmän städdag genomförs den 8 – 9 maj. Container kommer att finnas tillgänglig. Mer information kommer i anslutning till städdagen. 

Läs hela inlägget »