Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2021 > 04

Brf Husarvikens Bryggas föreningsstämma äger rum söndagen den 23 maj 2021 kl 10.00 utomhus i anslutning till Norra Bryggan. Kallelse, fullmakt och årsredovisning 2020 kommer att skickas ut senare.
 
I den pandemi som fortfarande råder vill vi uppmana till att begränsa deltagandet till en person per lägenhet och ber om att avstå från deltagande om man har minsta sjukdomsantydan. Fullmakt kan användas för att ge någon fullmakt att föra sin talan. 

Motioner till föreningsstämman ska inkomma till styrelsen senast den 5 maj. De kan skickas till föreningens mejladress info@husarvikensbrygga.se eller lämnas i föreningens postfack på Husarviksgatan 8. 

Kontakta valberedningens ordförande Per Holmberg, tel 070 3613934, om du har intresse av att medverka i föreningens verksamhet eller vill framföra eventuella synpunkter. 

Boka in datumet och välkommen till stämman!

Läs hela inlägget »

Städning av garage och cykelrum äger rum den 28 april mellan 8 – 16. Se till att bilar, cyklar och andra föremål är borttagna så att städningen kan genomföras på ett bra sätt.

Allmän städdag genomförs den 8 – 9 maj. Container kommer att finnas tillgänglig. Mer information kommer i anslutning till städdagen. 

Läs hela inlägget »