Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2021 > 05

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 23 maj 2021. Vid stämman deltog 17 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Ett mindre antal jämfört med tidigare år. Till nästa år hoppas vi att pandemin släppt sitt grepp och fler har möjlighet att komma. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2020, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Hans Norén, sekreterare, Marie Lönnquist, Wojtek Fangrat, Björn Johansson, Lars Gunnar Svensson, ordinarie ledamöter samt Per Holmberg och Kaela Loffler som nya suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Charlotte Lundin och Elisabeth Westlund. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan liksom den fastställda årsredovisningen för 2020. 

Läs hela inlägget »

Föreningen kommer att installera solceller på fastighetens tak. Arbetet initierades 2019 då styrelsen diskuterade olika projekt som skulle kunna gagna fastigheten och föreningen ekonomiskt, men också på ett bra sätt förbättra vårt klimatavtryck och följa Norra Djurgårdsstadens vision om hållbarhet och klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel. 
På basis av en noggrann utredning och ett positivt gensvar från medlemmar fattade styrelsen beslut om installation i början av 2021. Solcellsanläggningen kommer att kopplas in i juni 2021 och bidra till lägre energikostnader och en hållbar miljö. 
Totalentreprenör är Svea Solar som gör hela installationen. Vid anslutningen blir vi en del av solcells-Sverige som vid årsskiftet 2019/2020 hade cirka 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar. Anläggningen kommer att anslutas till internet så att alla som vill kan följa produktionen med en app i telefonen. 
Vi ser fram mot en i det närmaste underhållsfri anläggning som ger föreningen en bättre ekonomi och en grönare profil. Installation av solceller bidrar också till en positiv effekt på fastighetens värde och är till gagn för enskilda medlemmar i samband med köp eller försäljning av bostadsrättslägenheten. 

Läs hela inlägget »