Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2022 > 04

Välkommen till vår föreningsstämma. Den äger rum söndagen den 15 maj 2022 klockan 10.00 på Norra Bryggan. Vi bjuder på kaffe, te och fralla. Vid stämman går vi igenom årsredovisningen för 2021, nuläget i föreningen, väljer styrelse och svarar på eventuella motioner. Sen möter du också grannar och andra medlemmar i föreningen. Kallelse till stämman och årsredovisningen har skickats ut till alla medlemmar. Årsredovisningen finns att läsa under fliken Föreningen/Ekonomi

Styrelsen gm
Lars Widell. .

Läs hela inlägget »

Motioner till årsmötet ska anmälas till styrelsen senast den 6 maj 2022. Motioner kan skickas via mejl till styrelsen eller lämnas i föreningens brevlåda på Husarviksgatan 8. Om du själv är intresserad av att deltaga i styrelsearbetet eller har synpunkter på styrelsens arbete ber vi dig ta kontakt med föreningens valberedning. Namn och telefonnummer finns på hemsidan under Kontakt.

Läs hela inlägget »
Årsmötet för verksamheten 2021 äger rum söndagen den 15 maj 2022 kl 10.00 i Norra Bryggan Vi hoppas att datum och tidpunkt passar de flesta av våra medlemmar. Har du själv inte möjlighet att närvara så kan du lämna fullmakt till någon annan. Årsmötet är ett viktigt tillfälle under året där en mer ingående information lämnas om föreningens verksamhet. Kallelse och annan information kommer att lämnas senare. Välkommen..
Läs hela inlägget »

Under våren kommer vi som tidigare att ha mingelkvällar i Norra Bryggan. De äger rum på tisdagar i varje månad med start den 5/4 kl 18.00 - de följande blir den 3/5 och 321/5. Välkommen att träffa styrelsen och ta del av senaste nytt samtidigt som du kan ta något att äta eller dricka.

Läs hela inlägget »