Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2022 > 05

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 15 maj 2022. Vid stämman deltog 19 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2021, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Hans Norén, sekreterare, Marie Lönnquist, Björn Johansson, Lars Gunnar Svensson, ordinarie ledamöter samt Per Holmberg och Kaela Loffler som suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Charlotte Lundin och Elisabeth Westlund. Wojtek Fangrat lämnar styrelsen och avtackades för en god insats under många år.
Läs hela inlägget »