Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2023

Adventsstjärnor och julljus lyser upp i fönstren och i vntermörkret. Julgranen på innergården försvann under färden men nu glimmar ljus från träden i stället och lyser upp vår tillvaro. Nästa vecka är det Lucia och snart är det Jul igen. Kanske med tomte och gran eller också på något annat sätt. Snön hoppas vi ligger kvar till dess, det är trevligare med en vit jul i stället för en grön. Under alla omständigheter önskar vi er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Läs hela inlägget »

Kom med på våra mingelkvällar på Norra Bryggan. Träffa styrelsen, grannar och bekanta. Mingelkvällarna äger rum den 12/9, 3/10 och 7/11. Vi börjar kl 18.00. Välkommen!

Läs hela inlägget »

10 år har gått sedan vi flytttade in i våra lägenheter och det vore kul att dokumentera det här. Var med i vår fototävling och dela era minnen och bilder - nya som gamla. Skicka bilderna till kaela.loffler@gmail.com senast den 28 maj så drar vi en vinnare och gör en sammanställning som vi kan inspireras av. Välkommen att vara med.

Läs hela inlägget »

Välkommen till vårt 10-årsjubileum och Portarnas Kamp. Det äger rum söndagen den 11 juni kl 14 - 17. Alla vuxna och barn i portarna 6, 8 och 10 är välkomna. Det blir ett stort program med amerikansk BBQ & block party, hamburgare, pizza, glass och tårta, underhållning och Portarnas Kamp mellan 6, 8 och 10. Välkommen till Portarnas Kamp. Anmäl dig till kaela.loffler@gmail.com senast den 28 maj. 

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 7 maj 2023. Vid stämman deltog 22 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2022, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Lars Gunnar Svensson, sekreterare, Marie Lönnquist, Björn Johansson och Per Holmberg, ordinarie ledamöter samt Kaela Borgman och Virginia Arenius som suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Elisabeth Westlund och Martina Melin

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman 2023 äger rum söndagen den 7 maj klockan 10.00 på Norra Bryggan. Kallelse och övriga handlingar har skickats ut separat till alla medlemmar. Vi hoppas få se många medlemmar på årsstämman. Välkommen!

Läs hela inlägget »

Vårens stad- och återbruksdagar;
1. Städning av garage och cykelrum sker den 20 april mellan 09.00 - 18.00
2. Contaniner finns i kvarteret den 13 - 14 maj
3. Kommunens POP UP Återbruk finns på Storängstorget den 29 april - 1 maj

Läs hela inlägget »

Även under 2023 gäller 15% rabatt på matmenyn på Norra Bryggan för föreningens medlemmar. Rabattkort är utdelade men finns annars att hämta hos styrelsen. Kortet ska visas upp vid beställning eller avhämtning. Välkommen till Norra Bryggan.

Läs hela inlägget »

Det är dags för mingelkvällar igen på Norra Bryggan. Den första äger rum den 7/3 med start kl 18.00 och sen ses vi igen den 4/4 och 2/5. Passa på att möta styrelsen, nya medlemmar och dina grannar. Välkommen!

Läs hela inlägget »

Kom till vår information om brandsäkerhet söndagen den 19/3 kl 10.00 på Norra Bryggan. Möt vår brandskyddsrådgivare och lär dig hur du själv och föreningen ska agera vid brand. Brandfilt kommer att delas ut till alla medlemmar. Kom i god tid, vi kör igång direkt kl 10. Välkommen!

Läs hela inlägget »

Årsmötet för verksamheten 2022 kommer att äga rum söndagen den 7 maj kl 10.00 på Norra Bryggan. Boka in tiden i almanackan redan nu. Kallelse, årsredovisning och övrig information kommer längre fram.
Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen under perioden 27/2 - 31/3. De kan skickas via mejl till styrelsen eller lämnas i föreningens postlåda på Husarviksgatan 8. Väl mött på årsmötet i maj.

Läs hela inlägget »

Under julhelgen drabbades föreningen av brand och vid årsskiftet infördes nya regler i bostadsrättslagen. Med anledning av detta kommer här ett extra Nyhetsbrev.

Brandåtgärderna tar sin tid
Branden i lägenheten på Husarviksgatan 6 efter jul orsakade stora skador. Branden orsakades av torrkokning av en kastrull som sedan antände fläkten. Utrensning och besiktning av lägenheten har nu skett och nu vidtar sanering och därefter en total renovering. I anslutning till det arbetet sker ozonrening av trappuppgången. Det kommer att ta sin tid att åtgärda allt. Med anledning av branden kommer vi att ha en särskild information och brandgenomgång framöver. Vi återkommer om det inom det snaraste.

Läs nyhetsbrevet som PDF här.

Läs hela inlägget »