Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2023 > 04

Föreningsstämman 2023 äger rum söndagen den 7 maj klockan 10.00 på Norra Bryggan. Kallelse och övriga handlingar har skickats ut separat till alla medlemmar. Vi hoppas få se många medlemmar på årsstämman. Välkommen!

Läs hela inlägget »

Vårens stad- och återbruksdagar;
1. Städning av garage och cykelrum sker den 20 april mellan 09.00 - 18.00
2. Contaniner finns i kvarteret den 13 - 14 maj
3. Kommunens POP UP Återbruk finns på Storängstorget den 29 april - 1 maj

Läs hela inlägget »