Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Norra Bryggan. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2023 > 05

10 år har gått sedan vi flytttade in i våra lägenheter och det vore kul att dokumentera det här. Var med i vår fototävling och dela era minnen och bilder - nya som gamla. Skicka bilderna till kaela.loffler@gmail.com senast den 28 maj så drar vi en vinnare och gör en sammanställning som vi kan inspireras av. Välkommen att vara med.

Läs hela inlägget »

Välkommen till vårt 10-årsjubileum och Portarnas Kamp. Det äger rum söndagen den 11 juni kl 14 - 17. Alla vuxna och barn i portarna 6, 8 och 10 är välkomna. Det blir ett stort program med amerikansk BBQ & block party, hamburgare, pizza, glass och tårta, underhållning och Portarnas Kamp mellan 6, 8 och 10. Välkommen till Portarnas Kamp. Anmäl dig till kaela.loffler@gmail.com senast den 28 maj. 

Läs hela inlägget »

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls söndagen den 7 maj 2023. Vid stämman deltog 22 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2022, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Christina Johannisson, kassör, Lars Gunnar Svensson, sekreterare, Marie Lönnquist, Björn Johansson och Per Holmberg, ordinarie ledamöter samt Kaela Borgman och Virginia Arenius som suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Elisabeth Westlund och Martina Melin

Läs hela inlägget »