Välkommen till Bostadsrättsföreningen Husarvikens Brygga
Brf Husarvikens Brygga är en av tre bostadsrättsföreningar i kvarteret Skuleskogen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Föreningen har 39 lägenheter och tre uppgångar – Husarviksgatan 6,8 och 10. I entréplanet finns en restaurang, Beiruts Brygga. Fastigheten är byggd 2013, ligger i direkt anslutning till en park med bryggor ut i Husarviken och gränsar till nationalstadsparken Norra Djurgården. Med 30 min promenadavstånd till Stockholm City bor vi både centralt och nära naturen.
 
Föreningens uppgift är att förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt, se till att ekonomin fungerar väl och vara ett stöd till föreningens medlemmar.  Utöver föreningen finns samfällighetsföreningar som sköter innergård, garage, sophantering och miljö. 
Det finns också fokus på vårt miljö; se mer om vår installerade solceller.
Välkommen till Brf Husarvikens Brygga.

2024 > 05

Föreningsstämman avhölls den 26 maj 2024. Vid stämman deltog 22 lägenhetsinnehavare av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2023, resultat-och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes till stora delar och består det kommande verksamhetsåret av Lars Widell, ordförande, Virginia Arenius, kassör, Elisabeth Westlund, sekreterare, Marie Lönnquist, Björn Johansson och Per Holmberg, ordinarie ledamöter samt Lars Gunnar Svensson och Kaela Borgman, suppleanter. Till valberedning valdes Erik Eriksson, sammankallande samt Martina Mellin och Hans Lindberg. Protokoll från stämman finns att läsa på hemsidan liksom den faställda årsredovisningen för 2023. 

Läs hela inlägget »

Styrelsen har uppdaterat föreningens ordnings- och trivselregler och de nya reglerna gäller från och med maj 2024. Noterbart är tillägg och förtydliganden inom områdena; säkerhet och trygghet, andrahandsupplåtelse av lägenhet, källsortering och städning samt balkonger, markiser och uteplatser. Läs igenom de nya reglerna, ta eget ansvar och medverka till att skapa en gemensam trivsel i föreningen. De nya reglerna hittar du under rubriken Ordnings- och trivselregler på  hemsidan.

Läs hela inlägget »

Vi installerar nu temperatursensorer för att sänka våra energikostnader för uppvärmning och varmvatten samt öka tryggheten och boendekomforten för alla lägenheter i föreningen. Installationen sker i slutet av maj. Inomhussensorer sätts upp i ett antal utvalda lägenheter för att avläsa data och därmed effektivisera vårt energisystem  för alla boende. 

Läs hela inlägget »