HEM > SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

Samfällighetsföreningar

Det finns två samfällighetsföreningar där föreningen har representanter.
 

Skuleskogens Samfällighetsförening

Samfälligheten handhar frågor om yttre miljö, sophantering och garage.

Representanter från vår förening är:
Marie Lönnquist Ordinarie ledamot
Björn Johansson Suppleant

Husarvikens Samfällighetsförening

Samfälligheten handhar frågor om vatten, kyla, värmesystem och styr- och övervakningssystem.

Representanter från vår förening är:
Per Holmberg
Björn Johansson
Ordinarie ledamot
Suppleant