HEM > FÖRSKOLOR & SKOLOR

Förskolor & Skolor

Norra Djurgårdsstaden är ett expansivt område och nya förskolor och skolor kommer successivt att öppnas i takt med att de olika etapperna blir färdigställda. För närvarande finns det 6 förskolor i området, en skola i Norra Djurgårdsstaden och en i Hjorthagen. 

Förskolor

Det finns sex förskolor i området: Sandön, Rödeken, Ferdinand, Fjällklockan, Ängsklockan och Villa Ekbacken .
Källa: Östermalmsnytt
Källa: Östermalmsnytt

Skolor

Det finns en skola för årskurs 1-9 i Norra Djurgårdsstaden, Bobergsskolan och en skola Hjorthagen för årskurs 1-9. Engelbrektsskolan tillhör också området.
Källa: www.stockholmsstad.se
Källa: www.stockholmsstad.se