HEM > HISTORISK MARK

historisk mark

Ända sedan 1100-talet har det bott människor på platsen där Norra Djurgårdsstaden nu byggs. Hjorthagen var på den tiden en ö med namnet Husarne och den var avskild från fastlandet av Husarviken och Storsundet (numera Storängsbotten). På ön fanns två byar, Husarne och Söderhusarne.
 
När Gustav Vasa bröt med den katolska kyrkan på 1500-talet blev marken kronans egendom och gjordes om till kunglig jaktmark, en djurgård. Namnet Hjorthagen kommer från en inhägnad inuti parken där ett stort antal hjortar var instängda.
 
Under 1880-talet ökade efterfrågan på gas i Stockholm och Värtagasverket byggdes för att framställa gas från kol. En framstående ung arkitekt, Ferdinand Boberg, valdes för att rita de vackra tegelglasklockorna. Värtahamnen och Värtaverket blev tongivande industrier i den nya förorten.

I början av 1900-talet ökade befolkningen och på 1930-talet byggdes arbetarkvarter som i folkmun kom att kallas Abessinien, eftersom Hjorthagenborna tyckte att leran och oredan kunde liknas vid dåtidens Abessinien, nuvarande Etiopien. Under slutet av 1900-talet minskade användningen av gas och Värtaverket lades ner 2011. Omedelbart därefter började arbetet med att förtäta och bebygga området – det som nu är Norra Djurgårdsstaden och som i framtiden kommer att omfatta 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser.