Garantiarbeten på fasaden

MVB kommer under hösten att genomföra fasadarbeten för att avhjälpa anmärkningar från besiktningen. En fasadställning reses på innergården med start den 12 september. Det kommer att påverka de med lägenheter mot gården, särskilt de med balkonger på plan 6 och 7, där ställningsspiror måste ställas ut på balkongerna. Man kommer inte att behöva gå genom några lägenheter. Fasadställningen är uppsatt mellan 12 september – 11 november 2016. Arbetet sker måndag – fredag 07.00 – 18.00. Eventuellt kommer arbete att ske någon lördag för att utnyttja dagar med rätt väder. Har ni frågor så vänd er till någon i styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter