Lägg in alla medlemmar/delägare i vårt e-postregister

Vi har 39 lägenheter i vår bostadsrättsförening och 71 medlemmar/delägare. Alla är inte med i vårt e-postregister och vi ser gärna att alla får möjlighet att ta del av vårt Nyhetsbrev eller annan information. Om ni vill ha ytterligare någon med i vårt register så uppge namn, lägenhetsnummer och e-postadress och skicka till info@husarvikensbrygga.se. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter