Fasadrenoveringen är avslutad och besiktningen klar

Fasadrenoveringen är nu klar och besiktning genomfördes den 7 november. Några få anmärkningar gjordes vid besiktningen och de ska åtgärdas så snart det blir gynnsamma väderförhållanden. Besiktningsprotokollet är godkänt. Garantitiden för fasaden är förlängd med 2 år för komponenter och material samt med 5 år för arbetsprestation. Garantitiden börjar gälla fr o m den 7 november. För föreningens räkning deltog Wojtek Fangrat vid besiktningen. Nu rivs fasadställningarna och arbetet är därmed avslutat. Har ni några synpunkter på renoveringen, liksom de garantiåtgärder som tidigare anmälts, så kontakta Marie Lönnquist.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter