Vårt brandskydd måste förbättras

Vi har genomfört en besiktning av vårt brandskydd i fastigheten. Den har genomförts av Brandsäkra Norden AB, Danderyd och föreningen har därmed påbörjat sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Föreningen kommer att åtgärda de allmänna åtgärder som föreslagits men varje lägenhetsinnehavare måste härutöver ta hänsyn/göra egna åtgärder enligt nedan.

Förvaring av brännbart material i trapphusen, källare och vind är ej tillåtet. Det gäller cyklar, trä eller kartong som inte får förvaras här. Håll ordning i allmänna utrymmen och gör fritt i uppgångar. El får inte täckas p g a brandrisk och källardörrar får ej blockeras. Förvaring av brandfarliga varor i lägenhet, källare och vindsförråd är ej tillåtet. Det gäller gasol, bensin- och dieseldunkar, båtmotorer, tändvätska mm. Brandvarnare och brandfilt bör finnas i alla lägenheter.

Läs hela rapporten om brandskyddsbesiktningen på vår hemsida under Fastigheten flik Brand, säkerhet & nycklar. Läs också om brandskyddet som berör dig och din familj genom att trycka på länken om Information om brandskydd för boende. Det är viktigt att du tar del av denna information. Här finns råd och anvisningar på hur du förebygger och ska agera vid brand.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter