Anmälan om medlemsärenden och motioner till årsmötet

Årsmötet äger rum den 20 april 2017 i restaurang Norra Bryggan. Medlem som önskar anmäla ärenden till årsmötet och inlämna motion-er om detta ska inkomma med sådant ärende senast onsdagen den 28 mars 2017 till styrelsen. Anmälan kan lämnas i vår brevlåda på Husarviksgatan 8 eller skickas med e-post till info@husarvikensbrygga.se. Kallelse och övriga handlingar till årsmötet skickas ut i början av april.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter