Nytt telefonnummer för felanmälan och till dygnsjouren

Telefonnumret till Anders Skoglund, vår fastighetsskötare är ändrat. Det nya numret är
08-7460300. Det är även nytt telefonnummer till vår Jour dygnet runt. Det nya är 08-186000.
Numren finns även på vår hemsida och på anslagstavlorna i entrén.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter