Information om föreningsstämman

Föreningsstämman för Brf Husarvikens Brygga avhölls den 20 april 2017. Vid stämman deltog 25 lägenhetsinnehavare och medlemmar av de 39 som finns i föreningen. Vid stämman föredrogs årsredovisningen för 2016, resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den gamla styrelsen omvaldes med ändring att Wojtek Fangrat valdes in som ordinarie ledamot och Christina Tillberg som suppleant. Valberedningens ledamöter omvaldes. Konstaterades att det finns intresse bland medlemmarna att deltaga i föreningens verksamhet och som ett led i att fånga upp det bildades en intressegrupp som kan vara behjälpliga i styrelsens arbete. Stämman avslutades med pizza och mingel i Norra Bryggan. Protokoll från stämman kommer att läggas ut på hemsidan.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter