Begränsad tid för borrning i betongväggar

Styrelsen har beslutat att införa en begränsad tid för borrning i betongväggar. Borrning i betongvägg tillåts enligt det nya beslutet enligt följande;
Måndag - Fredag                  08.00 – 19.00
Lördag – Söndag                   10.00 – 18.00
 
Skälet till beslutet är att borrning upplevs som störande av våra medlemmar, det skapar s k stomljud och ljudet sprider sig i hela fastigheten. Vid mer omfattande renovering och ombyggnation, där borrning i betong sker under längre tid, ska information i förväg lämnas till styrelsen och till berörda grannar och lägenhetsinnehavare för att minska alla olägenheter.
 
För allas trivsel ska största möjliga hänsyn tas till grannar och medlemmar, särskilt när det gäller borrning, musik med hög volym, skällande hundar, larm i brandvarnare p g a utgångna batterier mm, då den typen av ljud lätt sprider sig i fastigheten.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter