Förbättringar av lås till lägenheterna – anmäl innan 15 mars 2018

Samfälligheten Skuleskogen har tagit fram förslag till förbättringar av befintliga lås till lägenheterna. Anledningen är att det finns några problem med låsen som kan förbättras. Lidingö Lås & Larm, vår nyckelleverantör har tagit fram några alternativa förslag, se Förbättring av lås till lägenheter. Ett eventuellt utbyte av lås är ett beslut för varje lägenhetsinnehavare och inte någon fråga för Brf. Det finns ej heller något krav från försäkringsbolag att göra ett byte. Det handlar mera om att öka säkerheten för varje enskild lägenhet. Om du är intresserad anmäl till Lidingö Lås & Larm före 15 mars 2018, adressen hittar du på ovanstående länk.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter